Thai  Thai

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเวียง

 • อุทยานแห่งชาติภูเวียง ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู และอำเภอหนองนาคำ มีพื้นที่ 203,125 ไร่
   
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกตาดฟ้า จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน น้ำตกทับพญาเสือ ถ้ำฝ่ามือแดง พระพุทธไสยาสน์ และสุสานหอย 130 ล้านปี
   
 • แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
  - ทุ่งกูกดิ
  - ทุ่งใหญ่เสาอาราม
  - น้ำตกซำจำปา
  - น้ำตกตาดกลาง
  - น้ำตกตาดจำปา
  - น้ำตกตาดฟ้า
  - น้ำตกตาดฮางริน
  - น้ำตกทับพญาเสือ
  - น้ำตกวังสักสิ่ว
  - พระพุทธไสยาสน์
  - ร่องน้ำจั่น
  - รอยพิมพ์เท้าไดโนเสาร์ ที่หินลาดป่าชาด
  - ซากไดโนเสาร์
  - โปร่งยุบ
  - สุสานหอย
  - หินลาดกกกุ่ม
  - อ่างเก็บน้ำหัวภูชน
  - ถ้ำคนนอน
  - ถ้ำฝ่ามือแดง
  - ถ้ำหินลาดหัวเมย

 

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com